แนะนำวารสาร

Print

_______

          วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Bulletin of Applied Sciences" และย้ายเว็บไซต์และระบบส่งวารไปที่ ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJO) ตั้งแต่ปี 2566 

ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่และส่งบทความได้ที่นี่  >> BAS: ThaiJO

 

Callforpaper-Feb2566.jpg

 

          วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ Bulletin of Applied Sciences เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การอ้างอิง และการประกอบกิจการภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 

รูปแบบวารสาร 

1. สิ่งพิมพ์ ISSN (Printed): 2286-7708

2. ออนไลน์ ISSN (Online): 2697-5262


หมายเหตุ

เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสาร Bulletin of Applied Sciences ตั้งแต่ Vol.1 No.1 January - June ปี ค.ศ. 2012  และเริ่มใช้ Online-ISSN ตั้งแต่ Vol.8 No.8 ปี ค.ศ. 2019  เป็นต้นไป

 

Call for Paper 

Article

ดาวน์โหลด เทมเพลตสำหรับเขียนบทความ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

 

 

 

 

Friday the 14th. Custom text here